top of page

Díky společnému úsilí můžeme pomáhat.

Kdo jsme

Jsme nadační fond, jehož účelem je finanční podpora vybraných projektů a žadatelů. Za fondem stojí společnost CAG s.r.o., přední český výrobce dveří a zárubní sídlící v Mníšku pod Brdy. Právě díky práci zaměstnanců CAG jsme schopni zlepšovat život v našem regionu, a to zejména těm, kteří naši pomoc potřebují nejvíce.

Pomoc soustředíme dvěma směry:

Jak fungujeme

O podporu mohou žádat pouze lidé, kteří mají trvalý pobyt na území obcí Kytín a Mníšek pod Brdy, NEBO jsou zaměstnanci společnosti CAG s.r.o., případně jejich rodinní příslušníci. Žádosti nesplňující tuto podmínku budou automaticky zamítnuty.

O jednotlivých žádostech rozhoduje správní rada, a to dvoukolově. V prvním kole se posuzuje samostatná žádost, v druhém pak dochází k osobní schůzce s žadatelem. V případě rozhodnutí o podpoře je s obdarovaným uzavřena darovací smlouva, která obsahuje účel, na nějž byla podpora poskytnuta. Na podporu nevzniká až do uzavření darovací smlouvy žádný právní nárok.
 

Všichni příjemci podpory zůstanou v plné anonymitě, není tak důvod bát se jakéhokoliv společenského tlaku.

 

O pomoc lze požádat výhradně prostřednictvím formuláře níže:

Chci požádat o pomoc

Vyberte možnost

Děkujeme za odeslání.

Organizační struktura

Správní rada rozhoduje o jednotlivých žádostech a přidělování finanční podpory, revizor pak kontroluje hospodaření fondu.

Všichni členové orgánů jsou zároveň zaměstnanci společnosti CAG, kde působí napříč jednotlivými obory.

Nadační fond CAG

Kytín 19, 252 10
IČ: 196 64 036

bottom of page